martes, 18 de agosto de 2015

Il.lustració portada llibre/book cover "VV.AA. (2015). Una finestra a l'escola - 57 experiències d'educació avui". barcelona: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya"